Batterier og tilbehør til over 200.000 forskjellige enheter!

Batterier og tilbehør til over 200.000 forskjellige enheter!
  • Sikkert, enkelt, raskt
  • I 18 år, nr.1 batteri og adapterspesialist.
  • Over 1.000.000 kunder

Spørsmål? Send e-post til: info@BatteryUpgrade.no

Vilkår

Under er de generelle vilkårene for BraunOni B.V. BatteryUpgrade.no er den del av BraunOni B.V. Som nevnt i punkt 1.4 BraunOni B.V. forbeholdes retten til å endre disse vilkårene på et hvilket som helst tidspunkt. Alle andre varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.

1. Generelt

1.1 Med BraunOni i dette dokumentet menes BraunOni B.V. som er registrert hos KvK (statlig nederlandsk handelsorganisasjon) på Eindhoven, Nederland med nummer 08129450.
1.2 Disse vilkårene er, med unntak av enkelte betingelser gjeldende for alle juridiske funksjoner, hvor BraunOni handler som leverandør av produkter.
1.3 BraunOni aksepterer ikke reservasjoner på noen bestillinger fra motparten (heretter henvist til som: forbrukeren).
1.4 BraunOni forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Kunden aksepterer at BraunOni is competent these general modify conditions and accepts tied to be to thus modified general conditions. In case of a substantive modification of the general conditions BraunOni will inform all users by e-mail of this and the modified general conditions to send along.

2. Betaling

2.1 betalingen finner sted ved forskuddsbetaling vha. bank, kredittkort, iDeal eller Paypal.

3. Priser

3.1 skrivefeil kan oppstå i samtlige priser.
3.2 Produkter sendes fra forskjellige steder. Disse stedene kan være innenfor eller utenfor EU. BatteryUpgrade.no belaster mva. basert på avsendersted og destinasjon. Lurer du på fraktbetingelsene til et produkt ber vi deg ta kontakt med vår helpdesk.
3.2.2 BatteryUpgrade.no er en nederlandsk nettbutikk med fokus på forbrukere. Hvis dere er et utenlandsk, europeisk selskap og oppgir et gyldig firmanavn og organisasjonsnummer, kan en intra-EU-forsendelse være tilgjenglig. I dette tilfellet vil 0% mva bli påregnet det beløpet som betales. For store firmakunder har vi en separat bestillingsside med gode rabatter.
3.3 Kunden er ansvarlig for betaling av moms og importavgifter. Alle priser er oppgitt uten et eventuelt ekspedisjonsgebyr.
3.4 Et tilbud fra BraunOni må ses på som uforpliktende, med mindre noe annet skriftlig har blitt spesifisert. Tilbud varierer etter produktets tilgjenglighet. BraunOni forbeholder seg retten til å annullere tilbudet.

4. Tilbud

4.1 BraunOni kan ikke garantere muligheten til å tilby samtlige produkter. Ved mangler vil sluttbrukeren bli informert og beløpet vil bli tilbakebetalt.
4.2 Sendingen finner sted etter at det fakturerte beløpet til BraunOni sin konto har blitt overført. Om mulig blir produktet sendt innen 5 dager etter at betalingen blir mottat.
4.3 BraunOni er autorisert til å sende produktene i deler. Ekstrakostnader i forbindelse med slike forsendelser blir fakturert av BraunOni.
4.4 BraunOni leverer produkter via vanlige post- eller kurértjenester, avhengig av destinasjonen og avsenderstedet til varene. BraunOni er autorisert til å endre fraktmetoden uten nærmere varsel, hvis dette er til beste for kunden eller BraunOni Trenger kunden informasjon angående den eksakte fraktmetoden må kunden be helpdesken om denne informasjonen før vedkommende bekrefter bestillingen.

5. Ansvar

5.1 BraunOni er ikke ansvarlig for skade ved kjøp og/eller bruk av leverte produkter.
5.2 Tiden nevnt i 4.2 anses som en indikasjon og ikke en endelig tid. BraunOni er aldri ansvarlig for skader som resultat av å overskride denne leveringstiden.
5.3 Hvis et produkt leveres utilfredsstillende, eller hvis leveringen mislykkes, har kunden en periode på 90 dager til å skriftlig informere BraunOni om disse problemene.

6. Bytting

6.1 Bytting av varer er kun mulig hvis produktet blir returnert i sin originale tilstand og det returnerte produktet befinner seg hos BraunOni innen 30 dager etter levering.
6.2 Kostnader forårsaket av et ønske om å bytte (f.eks. fraktkostnader) må dekkes av sluttbrukeren.
6.3 En spesifikasjon/et tilbud om fraktkostnader kan skaffes fra et lokalt postselskap. Kunden er ansvarlig for å velge et passende postselskap til å frakte produktet i henhold til lokale lover og regler.

7. Fraktkostnader

7.1 BraunOni beregner fraktkostnader pr.ordre. Kostnadene avhenger av leveringstype. Kostnadene kan vises i handlevognen.
7.2 BraunOni forbeholder seg retten til å kreve forsikret frakt for bestillinger utenfor EU. Sluttbrukeren kan nekte dette ved å skriftlig informere BraunOni direkte, hvilet automatisk fører til en annullering i henhold til 10.1.
7.3 Sluttbrukeren er ansvarlig for ekstrakonstnader i forbindelse med leveringen av varene, f.eks. postgebyr eller toll.

8. Garanti

8.1 Sluttbrukeren er forpliktet til å, så snart pakken har kommet, inspisere de leverte varende nøye etter feil og å skriftlig informere BraunOni om eventuelle feil. Hvis sluttbrukeren ikke varsler BraunOni om eventuelle mangler, som kunne blitt oppdaget gjennom undersøkelser, innen fem dager, regnes sluttbrukeren som fornøyd med tilstanden varene ble levert i, og alle garantirettigheter opphører.
8.2 BraunOni offer exclusively supplier guarantee. These expire at improper use of the delivered products.
8.3 Skader forårsaket av feilaktig bruk dekkes ikke av garantien.

9. Skader

9.1 BraunOni kan holdes ansvarlig for skader som kan bevises å skylde bevisst dårlig eller tøff behandling, eller som er forårsaket av omstendigheter som i følge loven er BraunOni sitt ansvar.
9.2 Omstendigheter som BraunOni ikke på noen måte kan holdes ansvarlig for: streik, sykdom, import-, eksport eller transittforbud, transportproblemer, underleverandører som ikke følger sine forpliktelser, produksjonsproblemer, etc.

10. Kansellering av ordrer

10.1 En kunde har retten til å kansellere sin bestillingen innen 30 dager etter å ha mottatt produktene. I løpet av denne perioden må kunden informere BraunOni om bestillingen. Etter at BraunOni bekrefter å ha mottatt avbestillingsforespørselen gjennom et RMA-nummer, må kunden returnere produktet innen 14 dager, i henhold til instruksjonene som følger med RMA-nummeret. Kjøpsbeløpet vil refunderes av BraunOni innen 14 dager etter at det returnerte produktet sendes. Dette i henhold til den nederlandske loven 'eksterne kjøp' som beskrevet i: 'Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek art. 7:46'
10.2 Hvis perioden nevnt i 4.2 har blitt overgått med mer enn to uker har kunden mulighet til å kansellere ordren kostnadsfritt. Kunden må alltid skriftlig melde fra om at ordren har blitt kansellert.
10.3 Returskjema

Til BraunOni B.V., Freddy van Riemsdijkweg 6a, 5657 EE Eindhoven, Nederland:
Jeg/Vi meddeler herved at Jeg/Vi trekker min/vår kontrakt for salg av følgende varer.
Bestilt den / mottatt den:
Navn på kunde(r):
Adresse på kunde(r):
Kunde(r) sin signatur (kun hvis dette skjemaet fylles ut på papir):
Dato:

11. Vervingsrabatt

11.1 Alle rutiner i henhold til rabatt i bytte mot å verve venner kan endres av BraunOni.
11.2 Rabatt etter å ha vervet en venn vil bli innvalget etter at vervingen blir regnet som endelig. Dette er etter betaling og utsendelse av ordren.
11.3 Utdelt rabatt for fremtidige ordre kan bli trukket tilbake i tilfeller med kansellering og tilbakelevering av varer.
11.4 BraunOni forbeholder seg retten til å eksludere enkeltpersoner eller selskaper fra å ta del i rabattordningen.
11.5 Et spesifikt eksempel på et scenario som vil dekkes av både 11.3 og 11.4 er når et vervingsnummer kan regnes som (delvis) offentlig kjent eller når det blir brukt utenom i vennesammenhgen.

12. Datakonfidensialitet og sikkerhet

12.1 Kundedata vil ikke bli delt med noen tredjepart. Et unntak fra dette er når data blir utvekslet med betalingstjeneste-leverandøren for å fullføre en online betaling.
12.2 Kundedata blir alltid sendt over en SSL-tilkobling.

13. Personvern

Mer om bruken av informasjonskapsler og BatteryUpgrade.no sin personvernspolicy finner du under vår Personvernerklæring.

Anmeldelser

Frank Handå gav oss:
(5/5)
Produkt:
Acer 5740 Aspire 5742G batteri (8800 mAh 11.1 V)
Generelt:
stort og godt utvalg
Om produktet:
batteriet er tatt i bruk og fungerer som forventet
Les produktanmeldelser fra andre kunder
  • Sikkert, enkelt, raskt
  • I 18 år, nr.1 batteri og adapterspesialist.
  • Over 1.000.000 kunder

Spørsmål? Send e-post til: info@BatteryUpgrade.no